Her er lidt stemning billeder fra Roskilde dyrskuet 2009
De er alle fra De sjællandske kredse under D.F.f.R. stand på dyrskuet.